ไอเดียทำโรงรถและหลังคาโรงรถแบบต่างๆ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้รถมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลให้บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จำเป็นต้องมี “โรงรถ” ตามไปด้วย รวมถึงบ้านเดี่ยวและบ้านจัดสรร ส่วนใหญ่มักจะมีที่จอดรถอยู่บริเวณบ้าน แต่ด้วยพื้นที่จำกัดและในด้านของต้นทุน ที่จอดรถส่วนใหญ่จึงมักจะไม่มีหลังคากันแดด กันฝน หรือมีแต่ไม่สามารถกันได้ทั้งคันรวมถึงอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณรถ หลังคาโรงรถ จึงเป็นส่วนสำคัญ