ข้อดี ข้อเสีย ของแผ่นหลังคากันสาดชนิดต่างๆ

บ้านทุกหลังนอกจากพื้นที่ของตัวบ้านแล้ว ก็จะมีพื้นที่ว่างที่ใช้สำหรับจัดสรรปันส่วนในการทำสิ่งต่าง ๆ และอาจจะต้องมีการต่อเติมส่วนต่าง ๆ เพื่่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้

กันสาด เป็นส่วนต่อเติมส่วนหนึ่งที่จะทำให้ส่วนต่างๆของบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากกจะเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันแดดและฝนให้กับบ้านแล้วยังทำให้พื้นที่บริเวณนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

หน้าบ้านดูดี เป็นศรีไปทั้งบ้าน

 

In front of the house looks good.

ส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนที่ผู้อื่นจะต้องพบเจอก่อนก็คือหน้าบ้าน ในที่นี้ผมเรียกพื้นที่ตั้งแต่ประตูรั้วจนเข้ามาถึงประตูของตัวบ้าน ว่าเป็นหน้าบ้านแล้วกันนะครับ หน้าบ้านเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ  เป็นที่นั่งพักผ่อน