หน้าบ้านดูดี เป็นศรีไปทั้งบ้าน

 

In front of the house looks good.

ส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนที่ผู้อื่นจะต้องพบเจอก่อนก็คือหน้าบ้าน ในที่นี้ผมเรียกพื้นที่ตั้งแต่ประตูรั้วจนเข้ามาถึงประตูของตัวบ้าน ว่าเป็นหน้าบ้านแล้วกันนะครับ หน้าบ้านเป็นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ  เป็นที่นั่งพักผ่อน