วิธีแก้ไข เมื่อฝนมาหลังคากันสาดรั่ว

Facebook Size

การติดกันสาดเป็นวิธีการป้องกันแดดและฝนที่บ้านทุกหลังเลือกใช้ เพราะเป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้อย่างถาวร ในช่วงแรกของการติดตั้งกันสาดอาจจะยังไม่พบปัญหาของการรั่วซึม แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปกันสาดที่เราติดตั้งไว้ก็อาจจะมีความเสียหายจากน้ำฝนแล้วโครงเกิดเป็นสนิม หรือวัสดุปิดรอยต่อหมดอายุการใช้งานก็จะเกิดการรั่วซึมจากรอยต่อได้