ต่อเติมมุมโปรดด้วยหลังคาโปร่งแสง

Facebook Size

บ้านเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน เป็นที่ที่ทุกคนมีความผ่อนคลายที่สุด ทุกคนในบ้านย่อมมีมุมที่ชอบของตัวเอง บางคนชอบอยู่ในบ้าน บางคนชอบอยู่ใกล้บรรยากาศธรรมชาติ หรือบบรรยากาศในสวน เราสามารถทำให้มุมโปรดในบ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการต่อเติมกันสาดหรือชายคาสำหรับนั่งเล่นพักผ่อน หากใช้หลังคาโปร่งแสงในการต่อเติม