กันสาด ต่อเติมบ้าน หลังคากันสาด

กันสาด ต่อเติมบ้าน หลังคากันสาด หลังคาโรงจอดรถ

เดิมทีการต่อเติมโรงจอดรถสมัยก่อนเราก็อาจจะเห็นวัสดุที่นิยมมาทำ กันสาด โรงจอดรถ เป็นพวกวัสดุประเภทโพลีคาร์บอเนต แต่เมื่อพอยุคสมัยเปลี่ยนไปแผ่นโพลีคาร์บอเนตได้รับความนิยมลดลงและแผ่นโปร่งแสงได้รับความนิยมมากขึ้น